Whayle introduceert Verzuimmodel Nederland
Het gemiddelde verzuim in Nederland stijgt en het arbeidsongeschiktheidsrisico neemt toe. De noodzaak om goed inzicht te hebben in de verzuimontwikkelingen en deze te kunnen monitoren is groot. Whayle heeft daarom een model voor verzuim in Nederland ontwikkeld. Nog niet eerder was er een model beschikbaar gebaseerd op landelijke data.

“Het is code rood voor verzuim in Nederland. Het verzuim blijft al jaren stijgen en met de komst van COVID-19 is de stijging exponentieel. Een probleem voor de verzuimmarkt is dat er geen goede landelijke risicostatistiek is waarop actuarissen en risicomanagers verzuimmodellen kunnen bouwen” zegt Max Kaspers, Practice Lead Schade & Inkomen, “Ik ben daarom heel trots dat wij binnen Whayle een landelijke risicostatistiek hebben opgesteld die in deze behoefte voorziet.”

De verzuimstatistiek is de basis voor het innovatieve frequentie/duur verzuimmodel van Whayle. Het model maakt onderscheid naar kort, middel en lang verzuim. Van dit verzuim zijn gemodelleerd: instroom, duur en de mate van arbeidsongeschiktheid. Het model kent de volgende risicofactoren: leeftijd, geslacht, sector, salaris en omvang van de onderneming. 

Nooit eerder is bij verzuim de interactie tussen leeftijd, geslacht en sector gemodelleerd op basis van landelijke cijfers van UWV, CBS en andere databronnen. Uniek aan deze innovatie is de combinatie van verzuim en WIA-cijfers met een uitstroomcurve die aansluit bij de WIA-instroom. 

Het Verzuimmodel Nederland voorziet in de behoefte van verzekeraars om verder te kunnen kijken dan hun eigen portefeuille. Het model biedt de mogelijkheid om te benchmarken, monitoren en inzichten te verkrijgen in bijvoorbeeld nieuwe sectoren. 

De doorbraak van het model is mogelijk door de technologische vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt op het gebied van databewerkingen en de toepassingen van advanced analytics.

Het Verzuimmodel Nederland is geschikt voor risicobeheersing bij verzekeraars, volmachten en pensioenfondsen. Het biedt ondersteuning bij het berekenen van de voorzieningen en premie op post niveau. In de performance dialoog met dienstverleners geeft het model inzicht in effectiviteit en de mogelijkheid om te benchmarken met andere dienstverleners.

by | Apr 22, 2022 | Business Consulting

Brandende vraag of mooi compliment? Stuur Max een bericht!

Meer insights

De kracht van flexibele expertise

De kracht van flexibele expertise

Flexibele expertise als oplossingWhayle biedt organisaties de helpende hand door flexibele, hooggekwalificeerde data scientists in te zetten. We versterken teams, breiden analytische capaciteiten uit en leiden projecten naar succes. Een concreet voorbeeldEen klant die...

Home 9 Business Consulting 9 Whayle introduceert Verzuimmodel Nederland