WGA: Risico neemt toe door gevaarlijke cocktail van risico’s
Het zijn turbulente tijden op vele vlakken. Het arbeidsongeschiktheidsrisico is ook volop in beweging.

Binnen Whayle hebben we een trendanalyse uitgevoerd naar de verwachte ontwikkeling van het WGA risico. Hierbij is de in-, door- en uitstroom van de WGA geprognotiseerd voor de komende drie jaar. In deze analyse hebben we gekeken naar de ontwikkeling van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast hebben we specifiek gekeken naar de ontwikkeling van long Covid en de verwachte impact van de operationele problemen bij het UWV. De conclusie is dat het risico aanzienlijk zal toenemen de komende drie jaar door een gevaarlijke cocktail van risico’s.

Wij hebben de trendanalyse vertaald naar de correcties op het laatste WGA model van het Verbond van Verzekeraars.

De instroom zal aanzienlijk toenemen door de toename van het aantal psychische klachten. Dit betreft met name jongeren en vrouwen. Daarnaast zal long Covid leiden tot een significante toename van de instroom, met name in 2022 en 2023. Door het tekort aan keuringsartsen bij het UWV zal het aantal herbeoordelingen sterk afnemen. Dit leidt tot lagere herstel- en transitiekansen.

De ontwikkelingen zijn zorgelijk en vragen om beheersingsmaatregelen. Bij Whayle hebben we goede ervaringen met een SWOT voor verzekeraars waar wordt ingezoomd op de specifieke ontwikkelingen binnen de WGA. Zorg bijvoorbeeld ervoor dat er een plan is om hoe om te gaan met de operationele problemen bij het UWV en speel in op de toegenomen aantal psychische klachten. Daarnaast is het zaak dat verzekeraars de ontwikkelingen goed vertalen naar de premiestelling en voorzieningen. Wij hebben de trendanalyse vertaald naar de correcties op het laatste WGA model van het Verbond van Verzekeraars.

by | Sep 26, 2022 | Business Consulting

Brandende vraag of mooi compliment? Stuur Max een bericht!

Meer insights

De kracht van flexibele expertise

De kracht van flexibele expertise

Flexibele expertise als oplossingWhayle biedt organisaties de helpende hand door flexibele, hooggekwalificeerde data scientists in te zetten. We versterken teams, breiden analytische capaciteiten uit en leiden projecten naar succes. Een concreet voorbeeldEen klant die...

Home 9 Business Consulting 9 WGA: Risico neemt toe door gevaarlijke cocktail van risico’s