Waarom innovatieve projecten zonder domeinexperts falen
AI en data science bieden ongekend veel potentieel. The sky is the limit. Maar toch worstelen veel organisaties met data innovaties. Zo wordt in een recent Financieel Dagblad artikel over de onzekere digitale avonturen van ING uitgebreid gesproken over de valkuilen van innovatieve projecten. Één belangrijke reden dat een innovatief project faalt ligt in de projectaanpak: bedrijven onderschatten de essentiële rol van de domeinexpert.

Veel bedrijven starten een innovatief businessvraagstuk vaak met een gerichte vraag vanuit de business aan het data science team. Deze super slimme data scientists komen na hard werken terug met een pak analyses, dashboards en data visualisaties (scenario 1). Wanneer de owners van de business alle analyses, dashboards en grafieken gepresenteerd krijgen, realiseren ze zich: ‘ik weet niet waar het aan ligt, maar deze visualisaties helpen mij niet met het oplossen van mijn vraagstuk’.

Toen ik mijn carrière begon als social media consultant liep ik tegen hetzelfde probleem aan. In deze functie was ik verantwoordelijk voor het maken van social media analyses voor grote internationale bedrijven. Ik gebruikte geavanceerde social analytics tools om mooie dashboards te maken met (wat ik dacht) interessante inzichten. Maar terwijl ik deze dashboards maakte, knaagde de hele tijd het gevoel: ‘ik mis context en richting’. Als consultant ging ik terug naar de opdrachtgever om meer input te krijgen, maar deze was bijna nooit voldoende om mijn social analyses naar een hoger niveau te tillen.

Dit probleem kan veroorzaakt worden doordat de business de verkeerde vragen stelt. Vaak ontbreekt het gevoel voor de kracht en gebreken van disruptieve innovaties. Voor het proces is het daarom goed als er een domeinexpert wordt betrokken die de business kan helpen de juiste vragen te stellen. (Scenario 2). Deze domeinexpert kent de business door en door en is iemand met voldoende kennis van de mogelijkheden van bijvoorbeeld AI en data science. Deze domeinexpert kan de vragen vanuit hoger management beter interpreteren en vertalen naar data scientists. Data scientists hebben nu meer context en achtergrond van het domein waarvoor ze hun algoritmes en modellen moeten inzetten. Zonder de domeinexpert zijn innovatieve projecten vaak lost in translation.

Toch is voorgaande aanpak nog niet optimaal. Om werkelijk succesvol te zijn is het cruciaal dat de domeinexpert ook betrokken is bij het vertalen van de data science analyses naar relevante inzichten (scenario 3). Daarom moeten data scientists en domeinexperts nauw met elkaar samenwerken en elkaar constant challengen op de relevantie van uitkomsten en inzichten. Eigenlijk net zoals ons politieke systeem werkt met checks and balances. Met wat als resultaat? Betere inzichten en meer value voor de business.

Brandende vraag of mooi compliment? Stuur Michiel een bericht!

Meer insights

Home 9 Business Consulting 9 Waarom innovatieve projecten zonder domeinexperts falen