Vacature

Als projectleider bij Whayle voer je het projectmanagement uit over de aan jou toegewezen projecten. De functie van projectleider richt zich op het aansturen van een programma of project op operationeel, tactisch of strategisch niveau. Werkzaamheden hebben betrekking op de vertaling en het waarmaken van doelstellingen naar de operatie, het inrichten van de (project)organisatie met bijbehorende resources en het operationeel, projectmatig of hiërarchisch sturing geven aan de uitvoering.

De projectleider zet inhoudelijk en projectmatig projecten of programma’s op en stuurt de realisatie aan binnen gemaakte afspraken ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit. De projectleider draagt zorg voor de realisatie van het project of programma en is het overgrote deel van de tijd (>70%) belast met project- of programma-aansturing. De Projectleider zorgt voor de bezetting in projecten of programma’s, de beschikbaarheid van benodigde middelen en onderhoudt het contact met de stakeholders. De projectleider overlegt met collega’s en met de product owner van de Whayle productontwikkeling over inhoud van de te realiseren producten, en de daarvoor benodigde capaciteit. De projectleider is tijdens de uitvoering van het project degene die de projectmedewerkers aanstuurt en indien nodig overlegt over inzet en kwaliteit met het de product owner en met het MT van Whayle. Projecten of programma’s zijn veelal gericht op het leveren van producten ten behoeve van een business case.

Deze projecten komen voort uit de behoeften van onze klanten. De projecten hebben doorgaans een groot data-component. Een project wordt door jou als projectleider opgepakt in de ideeën-fase en kan via een projectvoorstel en uiteindelijk een projectplan worden uitgevoerd. Bij de voorbereiding en uitvoering van een project spelen onderwerpen als data levering, informatiebeveiliging en privacy een belangrijke rol. Hierover vindt intensieve afstemming plaats met stakeholders bij de klant. Daarnaast voert de projectleider overleg met de directie van de klant over voortgang en projectresultaten.

Kernactiviteiten

 • Stuurt complexe projecten aan met een multidisciplinair karakter, een omvangrijke impact op de business, een groot financieel afbreukrisico en sterke risicovolle afhankelijkheden van andere (beleids)initiatieven binnen de organisatie.
 • Stelt de wensen en eisen van de opdrachtgever met betrekking tot de gewenste verandering en het projectresultaat vast en definieert projectdoelstellingen.
 • Richt de projectorganisatie in. Legt de aanpak, scope, deliverables, randvoorwaarden en uitgangspunten vast en stelt het projectbudget/ financieel plan op.
 • Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s. Initieert en realiseert beheersmaatregelen.
 • Bewaakt de voortgang en realisatie van projectdoelstellingen ten aanzien van de aspecten tijd, (financiële) middelen en kwaliteit.
 • Legt verantwoording af aan de opdrachtgever over de voortgang van projectactiviteiten, kostenontwikkeling, kwaliteit en risico’s.
 • Bouwt en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders van het project. Kent en stuurt hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten teneinde draagvlak te creëren en te behouden voor het project.
 • Draagt zorg voor documentatie en evaluatie van projectresultaten.
 • Onderhoudt contact met opdrachtgevers, projecteigenaren, management en overige stakeholders om te informeren, af te stemmen en te beïnvloeden.

Het profiel

Je hebt een relevante WO / HBO-opleiding afgerond en tenminste 5 jaar ruime ervaring op het gebied van projectmanagement. Je bent Prince 2 gecertificeerd (bij voorkeur practitioner) maar je hebt ook ervaring met andere projectmanagementkaders (waaronder Agile). Verder beschik je over een achtergrond in ICT en/of data science en ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in dit vakgebied waardoor je een goede gesprekspartner bent voor de compliance- en ICT-medewerkers van de klant. Wij vragen het volgende:

 • Je bent in staat om een helder en overtuigend project initiatie document neer te zetten en hiervoor draagvlak te creëren binnen de organisatie van de klant.
 • Uiteraard ben je in staat, binnen jouw projectteam een goede vorm van samenwerking en enthousiasme te creëren. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en in het Engels.
 • Je bent vasthoudend, resultaatgericht, daadkrachtig, enthousiast en niet voor één gat te vangen zodat je de projecten die je leidt, ook als er tegenwind is, tot een goed einde kunt brengen.
 • Het kunnen uitvoeren van een gedegen projectvoorbereiding waarbij in eerste instantie de definitieve requirements worden vastgesteld, de businesscase wordt bepaald en de daaraan gerelateerde roadmap wordt opgesteld.
 • Een brug kunnen slaan tussen enerzijds het business probleem en de data gedreven oplossing waarmee het probleem door Whayle wordt opgelost.
 • Communicatief sterk, jij bent in staat om de complexe materie van data en data science te kunnen vertalen naar begrijpbare taal voor de klant, zodanig dat argwaan of twijfel over de producten van Whayle verdwijnt bij stakeholders op alle lange van de organisatie bij de klant.
 • Proces(kennis) met betrekking tot het implementeren van nieuwe diensten, processen en producten.
 • Aantoonbare ervaring met het implementeren van nieuwe diensten binnen een gebruikersorganisatie.
 • Kunnen samenwerken (ook geformaliseerd) met stakeholders bij de klant op verschillende lagen in de organisatie.
 • Globale kennis van ICT-architectuur en –security.
 • Je bezit de competenties Verbindend, Resultaatgericht, Analytisch, Klantgedreven, Sturend, Conceptueel, Overtuigend, Organisatiesensitief.

Wij bieden

 • Een plek in het team bij een snel groeiende startup
 • Uitdagende projecten
 • Complexe vraagstukken
 • Een open horizontale cultuur
 • Super gezellige collega’s
 • Opleidingen om je kennis up-to-date te houden
 • Goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Flexibele werktijden en mogelijkheid om vier dagen te werken
 • Veel ruimte voor eigen initiatief

Wie zijn wij?

Wij zijn Whayle. Ervaren denkers en doeners met een jonge geest. Wij brengen data slim bij elkaar en combineren expertise. Ons team bestaat uit de beste professionals op het gebied van data analytics, technologie en domeinkennis. We ontrafelen de vraag en doorgronden het antwoord. Zo komen we tot de beste inzichten voor organisaties die beter willen presteren.

Klinkt goed?

Solliciteer dan meteen!

  CV: