Timo van der Veen

Samen met Peter van Dam stond Timo aan de wieg van Whayle. Zijn ideaal, het destilleren van een Single Version of the Truth uit data. Al is Timo de eerste die onderkent dat het weergeven van de absolute waarheid een utopie is. Tenminste, zolang data nog wordt geïnterpreteerd. Artificieel, of door mensen.

“Mensen hebben dikwijls het idee dat objectieve data automatisch objectieve informatie oplevert. Dat is niet zo. Bij elke vorm van data-interpretatie worden dingen weggelaten”, legt Timo uit. “We zoeken daarom naar steeds nieuwe methoden om data en informatie fijn te slijpen.”

“Filosofie en ethiek helpen me daarbij. Alleen wanneer je regelmatig boven de data uitstijgt, tot een niveau waarop technologie, ethiek en filosofie elkaar raken, ontdek je dat concepten die op het eerste oog weinig gemeen lijken te hebben wel degelijk verband met elkaar houden. Het boeit me naar deze verbanden te zoeken en zo tot nieuwe inzichten te komen. Waardoor we voor klanten écht het verschil maken.”

Insights van Timo van der Veen